Facebook
TEXT_SIZE

Adendum CPT

Casa Corpului Didactic Timiș publică Addendum nr. 1 la Centralizatorul solicitărilor de numire a unui profesor metodist din partea CCD Timiș pentru Comisia de echivalare a creditelor profesionale transferabileanul școlar 2020-2021.

Adendum.pdf

Sâmbătă, 06 03 2021