TEXT_SIZE

Workshop-ul „Provocări de actualitate la disciplina limba și literatura română”- anunțul și tabelul conținând cadrele didactice înscrise”

În atenția unităților de învățământ preuniversitar din județul Timiș

Casa Corpului Didactic Timiș anunță începerea workshop-ului „Provocări de actualitate la disciplina limba și literatura română”, desfășurat în regim on-line, în zilele de 24 și 31 octombrie 2020.

Scopul acestui atelier de lucru îl constituie schimbul de bune practici, activitățile vizând următoarele aspecte:

- curriculum liceal și programa pentru examenul național de bacalaureat la disciplina limba și literatura română;

- didactica disciplinei (schimb de bune practici- prezentarea unor demersuri didactice corespunzătoare paradigmei programelor școlare de limba și literatura română, precum și finalităților specifice disciplinei;

- discuții cu privire la competențele de evaluat, prezente în cadrul programei pentru proba scrisă a examenului național de bacalaureat;

- analiza baremului de evaluare și de notare de la proba scrisă a examenului național de bacalaureat.

Tabelul conținând cadrele didactice înscrise la workshop și anunțul pot fi vizualizate AICI.

 

Miercuri, 27 10 2021