Facebook
TEXT_SIZE

Festivalul-concurs ”CDIdei în cărți”, ediția a VI-a, 2020

În atenția unităților de învățământ preuniversitar din județul Timiș
Casa Corpului Didactic Sibiu, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Timiș vă invită la ediția a VI-a a Festivalului-concurs "CDIdei în cărți", proiect cuprins în Calendarul Activităților Educative Naționale din  anul 2020.
Unitățile de învățământ se pot înscrie completând formularul de la link:
https://forms.gle/rT4c5YoEBUksWqQa6 , până în data de 2 martie 2020.
     Ideea echipei Casei Corpului Didactic din Sibiu de a organiza un festival în care să fie implicate, în primul rând, centre de documentare şi informare  (CDI) şi biblioteci din cadrul unităţilor de învăţământ, a izvorât din dorinţa de a pune în valoare pasiunea pentru lectură în special, pentru cultură, în generalcât şi pentru a oferi un cadru de demonstrare a deprinderilor, abilităţilor şi cunoştinţelor elevilor dobândite în contexte nonformale.
   Festivalul a preluat ideea unei activităţi cu caracter nonformal, aceea a Muzeului literar. “Muzeul literar” este o activitate de animaţie de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturării unei cărţi/ lucrări documentare, realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare pe care îl prezintă publicului, “vizitatorilor”.
 Festivalul-concurs CDIdei în cărți este inclus în Calendarul Activităților Educative la nivel Național aprobat de MEC prin Ordinul de Ministru 5597/16.12.2019. (Proiectul nostru se găsește la numărul 61 din Anexa la OM)
 În anul 2020 festivalul se desfășoară pe patru categorii de vârstă:
        clasele III-IV
        clasele V-VI
        clasele VII-VIII
        clasele IX-X (Nou!)
   Elevii din clasele a IX-a și a X-a nu vor confecționa un obiectci vor realiza un book trailer al unei cărți citite.
  Festivalul-concurs „CDIdei în cărți” se desfășoară în anul 2020 la nivelul următoarelor etape: unitate de învățământ, județeană/ regională și națională.
  Unităţile care se înscriu la festival vor primi Metodologia de organizare şi desfăşurare a Festivalului – concurs „CDIdei în cărți”, ediţia a VI-a, 2020, criteriile şi instrumentele de evaluare.
      Ce au de făcut elevii în cadrul proiectului?
       - să îşi formeze o echipă de trei elevi din aceeaşi categorie de vârstă. Echipa va fi coordonată de un cadru didactic, profesor documentarist sau de bibliotecar/ documentarist;
      - să aleagă o lucrare pe care să o citească (din lista propusă de echipa de management);
        -să îşi planifice activitatea în proiect;
       - să citească lucrarea şi să stabilească obiectul/ filmul pe care îl vor confecţiona;
        -să realizeze cele trei produse pentru prezentarea în cadrul Festivalului: fișa lucrării citite, jurnalul echipei și  obiectul realizat/ filmul
       - să-şi prezinte produsele în cadrul Festivalului în diferite etape, în conformitate cu metodologia.
  Etapa națională a Festivalului-concurs “CDIdei în cărţi”, ediţia a VI-a, va avea loc la Sibiu, în data de 27 sau 28 iunie 2020, la Casa Corpului Didactic Sibiu.
Toate informațiile privind proiectul se găsesc pe site-ul proiectului https://cdidei.wordpress.com
 
Responsabil județean,
prof. dr. metodist Daniela - Maria HOJDA
 
Marți, 01 12 2020