Domeniul de competenţă pentru informatician:

 • tehnoredactarea cataloagelor cu oferte de programe formare continuă;

 • creare și utilizare de soft educaţional;

 • coordonarea operaţiunilor implicate de redactarea, editarea, multiplicarea, oricăror publicaţii ale casei corpului didactic;

 • organizarea de cursuri de iniţiere în utilizarea computerului;

 • realizarea bazelor de date cu resurse umane, programe, activități și alte informații de inters pentru casa corpului didactic;

 • organizarea şi coordonarea activităţii de formare continuă pentru informaticienii din sistemul de învăţământ;

 • crearea şi administrarea site-ului casei corpului didactic;

 • administrarea reţelei de sisteme de calcul/periferice, și a Laboratorului de informatică a Casei Corpului Didactic.

 

Realizări importante 2003-prezent

ing.IT Nina Dumbrava

 1. Proiectare/Organizare/Formare pentru urmatoarele cursuri:
  • Inițiere in utilizarea calculatorului personal;
  • Blogul: Instrument e-Leaning;
  • Soluții e-Learning;
  • Tehnologii WEB;
  • Dezvoltare WEB - DESIGN ȘI PROGRAMARE;
  • Design baze de date si programare SQL;
  • Utilizarea instrumentelor online în educație - Google apps for education;
  • Utilizarea platformei e-Learning - Moodle;
  • Leadership și management in sistem descentralizat; 
 1. Implementare/administrare platformă cursuri online din 2012;
 2. Formare cursuri și activități metodice - online;
 3. Proiectare/Administrare/Organizare OLIMPIADA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ - ONLINE: cu 4 secțiuni /Română-Sârbă, 200 elevi, 8 profesori, bază de date 400 de întrebări;
 4. Proiecte:

GCE Badges 01MIEsigla