Istoric :: Obiective :: Misiune :: Domenii de competenta :: Fond de carte

Domeniile de competenţă pentru bibliotecar:

a) facilitarea accesului la informaţie;

b) facilitarea folosirii unor surse documentare, cu ajutorul tehnicilor de informare şi comunicare educative;

c) promovarea unei politici documentare prospective (elaborarea de dosare de documentare, de bibliografii care să susţină orientările politicilor educative şi ale programelor şcolare etc.);

d) asigurarea completării judicioase a fondului documentar (achiziţii, abonamente, donaţii, schimb, transfer), în conformitate cu programele şcolare şi în funcţie de nevoile de lectură ale utilizatorilor;

e) contribuţii la crearea şi gestionarea unui fond documentar pluridisciplinar şi multimedia;

f) contribuţii la dezvoltarea capacităţii de cercetare documentară a personalului didactic,  a personalului de conducere, îndrumare și control;

g) îndrumare bibliografică directă a beneficiarilor;

h) realizarea operaţiilor de evidenţă - popularizare, depozitare, catalogare, clasificare, împrumut interbibliotecar, achiziţii, casare ;

i) organizarea acţiunilor de popularizare a colecţiilor bibliotecii/ mediatecii;

j) organizarea de standuri educaţionale, expoziţii permanente de carte şi/sau manuale, prezentări şi lansări de carte/ lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori etc.;

k) difuzare de mijloace de învăţământ, carte, auxiliare educaţionale;

l) organizarea activităţii de informare și formare continuă pentru bibliotecari şi responsabili ai centrelor de documentare şi informare din unităţile de învăţământ;

m) acordarea asistenţei metodologice de specialitate pentru bibliotecarii/ documentariştii din instituţii de învăţământ preuniversitar din judeţ;

n) stabilirea relaţiilor cu instituţiile editoare;

o) promovarea activităţii  casei corpului didactic în presă.