Casa Corpului Didactic Timiş este unitate conexă a învăţământului preuniversitar, are personalitate juridică, sediu, patrimoniu, sigla şi sigiliu.

Obiectiv Principal:organizarea activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul preuniversitar

Misiune Promovarea inovaţiei şi a mişcării pentru reformă, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar.


DIRECTOR C.C.D. TIMIŞ

prof. Cristian Gabriel VLAD