TEXT_SIZE

Anunț de intenție servicii curățenie 2018

Servicii de curățenie a spațiilor din clădirea în care își desfășoară activitatea Casa Corpului Didactic Timiș pentru perioada februarie – decembrie 2018, 
Cod CPV(Rev. 2): 90919000-2.

Denumire contract: Servicii de curățenie a spațiilor din clădirea în care își desfășoară activitatea Casa Corpului Didactic Timiș

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Servicii

Valoarea estimate fără TVA: 18.900 lei

Descriere contract: Serviciile ce vor face obiectul contractului ce urmează a se va atribui vor consta în servicii de curățenie a spațiilor din clădirea în care își desfășoară activitatea autoritatea contractantă.

Condiții contract: Conform documentației de atribuire. Operatorul economic va presta servicii specializate de curățenie la sediul autorității contractante  pe o perioada de 11 luni. Plata serviciilor se face în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la sediul autorității contractante.

Condiții participare: Ofertanții vor depune la sediul Autorității contractante până în data de 22 ianuarie 2018 la ora 12, oferta într-un plic sigilat, care va conține următoarele documente: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară conform precizărilor din documentația de atribuire. Documentația de atribuie poate fi consultată pe site-ul autorității contractante www.ccd-timis.ro  sau poate fi solicitată la telefon +40256490452 doamnei Duiuleasa Simona - Elena.

Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face în favoarea operatorului economic a cărui ofertă corespunde cerințelor din caietul de sarcini și are prețul cel mai scăzut.  

Termen limita primire oferte: 22.01.2018 ora 12

Informații suplimentare: Ofertanții pot trimite o singură ofertă. Caietul de sarcini poate fi descărcat de pe site-ul autorității contractante www.ccd-timis.ro sau poate fi solicitată la telefon +40256490452 doamnei Duiuleasa Simona - Elena.Deschiderea ofertelor este planificată pentru data de 22 ianuarie 2018 la ora 15. Persoanele desemnate să participe la activitatea de deschiderea ofertelor, trebuie sa prezinte împuternicire scrisă din partea ofertantului.

Fișierele care trebuie atașate pe site le regăsiți în atașament. Solicit ca Fișa de date, Caietul de sarcini și Proiectul de contract să fie postate în format PDF, iar Formulare și modele de documente să fie postate în format editabil.

  
 
Descarcati documentele
 
Joi, 24 01 2019